Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT |
Søg

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn

Handicapcenter FynpilOm centret

Om centret

I Handicapcenter Fyn tilbyder vi bo- aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Vores tilbud er målrettet mennesker med udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi og andre varige lidelser. Ofte har borgerne komplekse udfordringer og har udviklingshæmning i kombination med en eller flere andre diagnoser. Det kan f.eks. være udviklingshæmning i kombination med autisme og nedsat syn.

Borgerne i vores tilbud har meget forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. De kan være immobile, have kommunikative vanskeligheder eller andre udfordringer i adfærden. Vi leverer derfor en specialiseret indsats i forhold til en række forskellige diagnoser.

Der er personale, der kan give hjælp døgnet rundt, alle årets dage. I personalegruppen er der både pædagoger, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeut, sygeplejersker og fysioterapeuter. Det betyder, at vi kan komme rundt om alle behov for støtte, omsorg og pleje.

Tilbud til børn og voksne

I Handicapcenter Fyn har vi tilbud til både børn og voksne indenfor målgruppen. Centeret er fordelt på matrikler i Nyborg, Odense og Kerteminde. De enkelte afdelinger har specialer og særlige tilbud, som du kan læse om her.

Specialiseret viden

I Handicapcenter Fyn har vi specialieret viden om en række forskellige syndromer og gennemggribende udviklingsforstyrrelser. Se i menuen til venstre.

Individuelt tilpasset pædagogik

I Handicapcenter Fyn tilpasser vi pædagogikken den enkelte borgers behov. Vi er optagede af at styrke og udvikle vores faglighed og vi følger med i ny forskning og viden om metoder på vores område. Værktøjskassen rummer derfor en række forskellige pædagogiske metoder.

Vi arbejder bl.a. ud fra KRAP-systemet. Det står for Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til andre mennesker er gennemgående både når det handler om pædagogik, ledelse og samarbejde.

Vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende

Vi samarbejder på tværs af centerets enheder og har derfor adgang til en bred vifte af specialiseret viden og erfaring, som kan komme den enkelte borger til gode. Vi har en fast, stabil medarbejdergruppe i de enkelte enheder, hvor vi også har vågne natmedarbejdere.

I det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde er der fokus på, at indsatsen skal være rehabiliterende. Konkret betyder det, at borgerne er aktive medspillere når der udarbejdes mål og planer, at pårørende at inddragede og der er fokus både på udvikling og på at forhindre funktionstab.

I centeret har vi et bredt sammensat sundhedsfagligt team bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som arbejder tæt sammen med borgere og pædagoger i alle tilbud.

Administration, teknisk afdeling og udviklingskonsulenter bidrager i dagligdagen til centerets drift og udvikling og vores køkkener leverer individuelt tilpasset kost til borgerne.


Læs mere om Handicapcenter Fyn i menuen til venstre. Her kan du blandt andet finde viden om specialområder, faglige tilgange og metoder samt job og praktikmuligheder i centret.


Siden er sidst opdateret 13-5-2019
Handicapcenter Storebælt