Skip til primært indhold

Brugerundersøgelse på flere afdelinger i HCF

I Engbo Kerteminde, Engbo Nyborg hus 1 og 2, samt i Grejsdalen 15 og 17 får vi fint besøg i forbindelse med en undersøgelse af borgernes oplevelse af kvaliteten i vore tilbud.

Det er samme brugerundersøgelseskoncept, der benyttes på tværs af målgrupper og i alle fem regioner, så der anvendes et fælles fundament til at indsamle data på tværs af tilbud og regioner.
Konceptet for brugerundersøgelserne indeholder tre kvalitative dataindsamlingsmetoder: fokusgruppeinterview, individuelt interview og deltagende observation. De tre metoder anvendes til at undersøge seks temaer, som er udvalgt for tilsammen at kunne belyse den brugeroplevede kvalitet.
De tre metoder kan anvendes på tværs af de seks temaer, som hænger sammen med kvalitetsmodellens standarder og er angivet her med de bagvedliggende standarder i parentes:
• Kommunikation (standarden "Kommunikation")
• Indflydelse på eget liv (standarden "Indflydelse på eget liv")
• Fremtid (standarden "Individuelle planer")
• Hjælp og støtte (standarden "Kompetenceudvikling")
• Sundhed og trivsel (standarden "Sundhed og trivsel")
• Tryghed (standarden "Forebyggelse af overgreb")

I Handicapcenter Fyn er der aftalt følgende besøg:  

Engbo Nyborg, hus 1 og 2 den 28. april 2022

Engbo Kerteminde, TBA

Grejsdalen 15 og 17 den 5. april 2022

APPFWU01V