Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn


Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn tilbyder bo-, aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddene er målrettet mennesker med:

 • udviklingshæmning
 • autisme
 • hjerneskader
 • epilepsi eller andre varige lidelser
 • Prader Willi, Rett, Angelmann og andre syndromer

Centret er beliggende på flere matrikler i Nyborg, Odense og Kerteminde.

Lov om Social Service § 66, stk 1, nr. 6, § 85,  § 104, § 107 og § 108, samt Almen Bolig Loven § 105, stk.2 (Skovhuse)

 

En rådgivende pårørendegruppe er nedsat i 2021. Man er velkommen til at kontakte medlemmerne:
• Engbo Kerteminde: Micheli Gaarde micheli@newmail.dk  -  Marna Gaarde mghaderslev@hotmail.dk
• Engbo Nyborg, hus 2: Johan Pohlmann mp@jpejendomme.dk  -  Lene Olsen LBO@live.dk
• Engbo Nyborg, hus 4: Jane Pors Jensen janeje@nyborg.dk
• Grejsdalen 15: Anette Montressa Kurz monty_kurz@hotmail.com
• Grejsdalen 17: Dorthe Bækkelund Lassen 65dorthe@gmail.com
• Grejsdalen 25: Susan Sunne susan-bloch@post.tele.dk
• Skærehaven: Birgit Christensen bir.christensen1@gmail.com

   Aktivitets- og samværstilbuddet
   Låddenhøj
 

   Aktivitets- og samværstilbuddet
   Nordlys
 

 

 

 

 • Dagtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med særlige behov
 • Lov om Socialservice § 104
 • Kontakt
 • Læs mere om Nordlys

 

   Børnehusene Stjernen
 

   Engbo Kerteminde
 

 

 • Særligt specialiseret viden i fht. Børn og unge med komplekse diagnoseprofiler
 • Lov om Social Service § 66, stk 1, nr. 6 (almindeligt døgntilbud); § 107(midlertidigt botilbud) § 108 (længerevarende botilbud)
 • Kontakt
 • Læs mere om Børnehuset Stjernen

 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med Prader Willi Syndrom
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud) 
 • Kontakt
 • Læs mere om Engbo Kerteminde

 

   Engbo Nyborg
 

   Grejsdalen 13 og 21
 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med multible funktionsnedsættelser
 • Lov om Social Service § 108 (længerevarende botilbud) 
 • Kontakt
 • Læs mere om Engbo Nyborg

 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med autisme og udviklingsforstyrrelser, samt immobile borgere
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud)
 • Kontakt
 • Læs mere om Grejsdalen 13
 • Læs mere om Grejsdalen 21
 

   Grejsdalen 15 og 17
 

   Grejsdalen 16
 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere uden eller med meget lidt verbalt sprog
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud) 
 • Kontakt
 • Læs mere om Grejsdalen 15 og 17

 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med med behov for en skærmet indsats, samt i forhold til borgere med psykiatriske diagnoser, autisme eller udadreagerende adfærd
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud)
 • Kontakt
 • Læs mere om Grejsdalen 16

 

   Grejsdalen 23 og 25
 

   Skovhuse
 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med udadreagerende eller selvskadende adfærd
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud)
 • Kontakt
 • Læs mere om Grejsdalen 23 og 25

 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. immobile borgere
 • Lov om Social Service § 85 samt  Almen Bolig Loven § 105, stk.2
 • Kontakt
 • Læs mere om Skovhuse

 

   Skærehaven
 

 

 • Specialiseret botilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • Særligt specialiseret viden i fht. borgere med udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, samt Angelmann Syndrom
 • Lov om Social Service § 107 (midlertidigt botilbud og § 108 (længerevarende botilbud)
 • Kontakt
 • Læs mere om Skærhaven

 

 


Senest opdateret den04-01-2022
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring