Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn


Handicapcenter FynpilVi tilbyderpilPårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde

I Handicapcenter Fyn lægger vi vægt på, at have et velfungerende samarbejde med forældre og pårørende.
De pårørende udgør en betydningsfuld støtte for mennesker med handicap. De pårørendes tanker og spørgsmål kan være med til at få os til at tænke nyt og gøre os bedre i vores arbejde med den enkelte borger.
Vi tilstræber at samarbejdet er baseret på dialog, hvor alle har en oplevelse af ligeværdighed, i forhold til at respektere hinandens situation, forskelligheder og synspunkter.
Vi tilstræber også at skabe et gensidigt tillidsforhold i en respektfuld og åben atmosfære. Vi er derfor lydhøre overfor nye ideer og kritik.

Afstemning af forventninger

Når en ny borger flytter ind i Handicapcenter Fyn, bliver de pårørende indbudt til en samtale om forventningerne til samarbejde. Her deltager afdelingsleder og en medarbejder fra teamet, hvor borgeren skal bo.

Individuel planmøder

Ved individuel-plan-møder deltager pårørende, kommunal sagsbehandler, andre fagpersoner, en medarbejder og afdelingslederen. Hvis der er behov for det, kan en faglig konsulent i deltage i mødet, for eksempel i forbindelse med en særforanstaltning eller lignende.
På individuel-plan-møder gennemgår vi den enkeltes plan og mål, og vi drøfter aktivitets- og samværstilbuddet.

Hvem er pårørende?

De pårørende er personer, der har et nært forhold til personen, som bor på centret. Det kan være forældre, søskende, ægtefælde eller samlever eller børn, og det kan være én, der ikke er i familie, men har et nært forhold til vedkommende.

Pårørenderåd

I Handicapcenter Fyn har vi tre pårørenderåd: Et for Grejsdalen, et for Stjernen og et for resten (det tidligere Handicapcenter Nordøstfyn).
Der er fælles pårørenderådsmøde én gang om året.

Møder i pårørenderådene

Dagsordenen til pårørenderådsmøderne vil typisk indeholde følgende punkter:

  • Orientering fra centeret for eksempel økonomi, mål og nye tiltag.
  • Debat om aktuelle problemstillinger eller pædagogiske dilemmaer.
  • Gensidige forventninger til samarbejdet.
  • Orientering fra de pårørende og fra de pårørendes deltagelse i diverse handicapudvalg.
  • Planlægning af fælles pårørendearrangementer.

Senest opdateret den10-08-2020
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring