Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn


Handicapcenter FynpilSøg pladspilTakster og ydelsespakker

Takster og ydelsespakker

Takster i Handicapcenter Fyn

I Handicapcenter Fyn arbejder vi kontinuerligt på at skabe gennemskuelighed omkring sammenhængen mellem prisen for en plads og den faglige indsats borgeren modtager.

Taksten er sammensat af to dele: En adressebestemt basistakst og en ydelsespakketakst.

Ydelsespakketaksten beregnes ud fra en konkret vurdering af den enkelte borger.

Vi benytter Voksenudrednings-metodens sprogbrug for at sikre en ensartet dialog i samarbejdet mellem den kommunale sagsbehandler og centret.

Vores priser afspejler altid den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Tilbuddet tager således udgangspunktet i den enkeltes behov og opgavens kompleksitet.

 

Du kan se en oversigt over aktuelle takster her

Basistakst

De omkostninger, der indgår i basistaksten, er:

 • Ledelse og administration
 • Servicepersonale (pedel, køkken, rengøring)
 • Natmedarbejdere på afdelinger, hvor natdækning indgår
 • Specialpersonale (eksempelvis fysioterapeut)
 • Anskaffelser af inventar mv.
 • Afskrivninger og forrentning af biler,bygninger m.m.
 • Drift og vedligehold af biler
 • Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold
 • Forsyning
 • Kost samt tøj- og lommepenge ved børnetilbud
 • Modregning af beboerbetalinger (vask, transport, rengøring og evt. kost) ved voksentilbud

Ydelsespakketakst

Ydelsespakketaksten dækker omkostninger til støttetimer og er afhængig af borgerens funktionsniveau, og det deraf afledte behov for støtte.

Springene mellem ydelsespakker svarer til gennemsnitligt 7 timers personaleindsats pr. uge.

Springene mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er en tredjedel af springene på døgntilbud, svarende til gennemsnitligt 2,33 timers personaleindsats pr. uge.

Timetallene skal betragtes som gennemsnit over en periode, da der kan være stor forskel på borgernes behov for indsatser fra dag til dag. Typisk beregnes gennemsnittet over et par måneder.


Senest opdateret den18-12-2020
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring