Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn

Grejsdalen 16

Grejsdalen 16 er et botilbud under Handicapcenter Fyn for udviklingshæmmede, mobile mennesker. Borgerne i Grejsdalen 16 har behov for pædagogisk støtte til at leve et aktivt liv.
Afdelingen er også et tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger eller motoriske udfordringer som gigt eller spasticitet. Borgerne bliver tilbudt dagbeskæftigelse på beskyttet værksted eller daghjem.

Afdelingens specialer

Personalet i afdelingen har erfaring i, at arbejde med enkeltmands projekter, og vi har de fysiske rammer der tilgodeser sådanne opgaver.
De fleste af borgerne kommunikerer verbalt, enkelte bruger Tegn til Tale, flere bruger boardmarker/billeder, kalendere og dagstavler til at skabe overblik over dagligdagen.
Vores fokus er bl.a. at forbedre den enkeltes mulighed for at udtrykke sig, vælge, ønske og handle på eget initiativ.

Pladser og boliger

Grejsdalen 16 har plads til 16 borgere. De bor alle i egne 2 værelses lejligheder med eget bad og tekøkken. Borgerne har egne terrasser.
Stedet er beliggende tæt på det gamle voldanlæg i Nyborg, tæt på centrum og med direkte adgang til rekreative områder.
 

Handicapcenter Sydøstfyn

Faciliteter

Borgerne kan benytte Handicapcenter Fyns faciliteter bl.a. en café, hvor en af borgerne med personalestøtte, ugentligt afholder diskotek for alle borgerne i Centeret.
Flere af borgerne kan med eller uden ledsagelse handle i et af de nærved liggende supermarkeder, og mange har glæde af at handle i Nyborg by med personaleledsagelse. Enkelte klarer indkøb på egen hånd.
Flere af borgerne benytter Nyborg Badeland sammen med deres ledsager.
Handicapcenter Fyns fælleskøkken leverer hver dag mad til stedets borgere.
Borgerne kan vælge at afbestille maden for eksempel i weekenden, hvor de inviterer hinanden og laver mad med personalestøtte.

Aktiviteter

Borgerne benytter sig af fritidstilbud som klub eller aftenskole. Flere har fået bevilliget ledsagertimer efter Servicelovens § 97 og kan selv vælge, hvad de bruger timerne til.
Borgerne deltager også i ture arrangeret af værksted eller daghjem, og nogle tager selv på højskole eller handicaplejr.

Pædagogik

På Grejsdalen 16 arbejder vi ud fra en Rehabiliterende pædagogisk tilgang. Vi har fokus på, at borgerne har et aktivt liv og mestrer så meget som muligt uden hjælp eller med mindst mulig indgriben fra personalet.
Borgerne får støtte til at være aktører i eget liv, og de bliver støttet i at bruge egne ressourcer og aktivt tilvælge de fællesskaber, de ønsker at deltage i.
I afdelingen arbejder vi med en individuelt tilrettelagt pædagogik. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov, og tilrettelægger den pædagogiske tilgang ud fra dette. Vi benytter os bl.a. af neuropædagogik, low arousal og autisme specifik pædagogik. Vi benytter video i arbejdet, for at kunne evaluere på vores egen tilgang til borgeren.
For hver 18 måneder udarbejder vi en statusskrivelse og en faglig vurdering. Vi arbejder med delmål, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og interesser og kommunens bestilling. Borgerne deltager i videst mulig omfang i deres egen statusmøder, og hver viser de blandt andet video fra deres egen hverdag, billeder fra deres hverdag og eventuelt de redskaber, de benytter til kommunikation.

Samarbejdet med pårørende

Pårørende til borgerne i Grejsdalen 16 er velkomne til at komme på besøg og gør det ofte. Det er en god ide at ringe i forvejen, da borgerne ofte deltager i aktiviteter både til daglig, i weekender og på hverdagsaftener.
Afdelingen tilbyder at udarbejde en forventnings-aftale med pårørende omkring samarbejdet. Vi tilstræber at imødekomme forskellige ønsker og forventninger i aftalerne. Forventningsaftalerne bliver justeret løbende og efter behov.
Pårørende bliver inviteret til opfølgningsmøder sammen med personalet fra dagtilbuddene og sagsbehandlerne. Vi sender nyhedsbreve ud to gange om året.
I løbet af året arrangerer borgerne og personale forskellige fester og frokoster, som de inviterer de pårørende med til.
 


Senest opdateret den28-01-2019
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring