Skip til primært indhold

Handicapcenter Fyns tilbud

Tilbuddene er målrettet mennesker med:

Centeret har afdelinger på flere forskellige matrikler i Nyborg, Odense og Kerteminde.

Lov om Social Service § 66, stk. 1, nr. 7, §§ 83 og 85,  § 104, § 107 og § 108, samt Almen Bolig Loven § 105, stk. 2 (Skovhuse).

APPFWU01V