Skip til primært indhold

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

ASF er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for autismespektret.

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en gruppe af gennemgribende udviklingsforstyrrelser. En udviklingsforstyrrelse er biologisk betinget og skyldes en afvigende udvikling i hjernen i forhold til den normale udvikling. En udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten på grund af arvelige forhold eller komplikationer under graviditeten eller fødslen. De arvelige årsager ligger i et samspil mellem flere gener.

ASF er et livslangt handicap og kan ikke helbredes eller kureres, men der findes mange muligheder for hjælp til udvikling og bedring, så personen kan få en god livskvalitet.  

Mennesker med ASF har oftest ikke noget synligt handicap. Hovedsymptomet er vanskeligheder med socialt samvær og kontakt med omgivelserne, hvilket kan hænge sammen med deres nedsatte forståelse for andres tanker og følelser.

Nogle har svært ved at opfatte mennesker som hele tænkende væsener. Udviklingen hos mennesker med ASF er præget af kommunikations- og sprogforstyrrelser og i mange tilfælde stereotype tanke- og adfærdsmønstre, ritualer og/eller særinteresser.

For at få stillet diagnosen ASF skal et menneske have vanskeligheder på følgende tre områder:

 • Socialt samspil – i WHO’s diagnoseliste ICD-10 betegnet »Afvigende socialt samspil«.
 • Kommunikationsevne – i ICD-10 betegnet »Kvalitativt afvigende kommunikation«.
 • Forestillingsevne – i ICD-10 betegnet »Indsnævrede, stereotype interesser og adfærd«.

ASF kan optræde sammen med andre handicap, sygdomme og udviklingsforstyrrelser. Det kaldes komorbiditet og kan ses i forbindelse med bl.a. udviklingshæmning, epilepsi, sansehandicap, fragilt x-syndrom, Tourettes syndrom, tuberøs sklerose, ADHD og ADD. Der er flere drenge end piger, som får stillet en diagnose inden for ASF.

Diagnoser

I det internationale diagnosesystem ICD-10 er ASF officielt defineret som gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Til ASF hører en række former.

Infantil autisme (klassisk autisme)

Infantil autisme er den mest fremtrædende form for gennemgribende udviklingsforstyrrelse. For at stille diagnosen skal der være tegn på alle tre hovedsymptomer inden treårs-alderen. I nogle tilfælde ses symptomerne allerede i de første måneder af barnets liv. Der kan også forekomme angst, søvn- og spiseforstyrrelser samt aggressiv eller selvskadende adfærd. Mellem 50 og 75 procent er samtidig mentalt retarderede, mens resten er normalt begavede.

Atypisk autisme

Atypisk autisme adskiller sig fra infantil autisme ved et senere tidspunkt for begyndelse (efter treårs-alderen) og/eller ved, at kun to af de tre hovedsymptomer er til stede. Atypisk autisme viser sig oftest hos mennesker med mental retardering. I mange tilfælde dominerer et andet handicap eller en anden sygdom.

Retts syndrom

Retts syndrom er en sjælden tilstand, som hidtil kun er set hos piger. En normal udvikling afløses i syv- til 24 måneders-alderen af delvist eller fuldstændigt tab af taleevnen, af evnen til at gå og til at bruge hænderne. Stereotype håndbevægelser og hyperventilering (hurtig og unødvendig dyb vejrtrækning) er typisk.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom afviger fra infantil autisme ved, at der ikke optræder generel forsinkelse i den sproglige eller mentale udvikling. I det hele taget er der mildere symptomer og en glidende overgang til den normale personlighed. Mennesker med Aspergers syndrom er normalt begavede, men de har vanskeligheder med socialt samspil, bevæger sig ofte klodset eller akavet og har intense særinteresser. Forholdsvis mange med Aspergers syndrom udvikler ledsagende psykiatriske komplikationer, herunder ADHD, OCD og depression.

GUU, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret

GUU bruges til at diagnosticere børn, som udviser mange, men ikke alle de typiske tegn på ASF, eller hvis vanskelighederne ikke er særlig tydelige før seksårs-alderen. Ofte bruges GUU som en midlertidig diagnose, indtil det kan fastslås, hvilken gennemgribende udviklingsforstyrrelse der er tale om.

GUA, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden

Diagnosen gives, når man kan udelukke de øvrige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Mennesker med GUA kan have nedsat evne til at regulere følelser og kan opleve følelseskaos. De kan også have vanskeligt ved at skelne mellem fantasi og virkelighed og mangler generelt social interesse. De er normalt begavede. Nogle har samtidig OCD og ADHD.

Typiske adfærdsmønstre hos personer med ASF

 • Knytter sig til specielle genstande, f.eks. et stykke almindeligt legetøj eller en snor, hvilket giver dem tryghed. Genstandene bruges ofte på en mærkelig måde.
 • Griner eller fniser uden synlig eller forståelig grund.
 • Nogle er aggressive og undertiden selvskadende. Det skyldes ofte angst og sker ofte, hvis de daglige rutiner bliver ændret. Ændringerne er ikke altid synlige eller forståelige for andre, men er væsentlige for dem selv.
 • Forestillingsevnen er begrænset, og ting opfattes meget bogstaveligt.
 • Har vanskeligt ved at tolke andres adfærd og ved almindelig social omgang.
 • Reagerer ofte ikke over for lyd og andres meddelelser, eller deres reaktion er afvigende. Har usædvanlige sanseinteresser i forhold til syn, berøring, lyd, smag eller duft af ting. De kan være meget lyd- og berøringsfølsomme. Lyd eller berøring kan ofte udløse fysisk smerte.
 • Reserverede eller ekstremt ukritiske over for andre mennesker. Afviser eller forlanger kropskontakt. Hvis de afviser, kan det dreje sig om, at de føler smerte/ubehag ved berøring. Hvis de forlanger kontakt kan det handle om manglende forståelse af almindelig social omgang.
 • Undgår øjenkontakt, måske fordi de har svært ved at bruge blikkontakt, mimik eller gestus i forbindelse med socialt samspil. De kan have svært ved at sortere mængden af indtryk.
 • Gør modstand over for krav. De forstår ikke altid omgivelsernes signaler og krav, hvilket er med til at øge deres usikkerhed.
 • Dyrker særinteresser, f.eks. krigshistorie, meteorologi, astronomi eller bus- og togplaner. Dette er mest fremherskende hos mennesker med Aspergers syndrom.
 • Nogle mennesker med ASF uden sprog, kommunikerer behov og ønsker ved at skrige, kaste med ting, være selvskadende eller aggressive over for andre.

Kilde: Autismeforeningen, april 2012

APPFWU02V