Skip til primært indhold

Skovhuse

Skovhuse er botilbud til 16 voksne mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og udviklingshæmning. Mange af borgerne er kørestolsbrugere, og alle benytter en form for hjælpemiddel, når de færdes uden for huset. Borgernes behov er meget individuelle, men de har generelt et stort behov for pleje og omsorg samt brug for støtte til og i deres udvikling. Borgernes kommunikationsformer er meget individuelle, hvilket der arbejdes ud fra.

To kørestole i stue

Afdelingens specialer

Afdelingen arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på kerneopgaven. På den måde skaber vi de bedste betingelser til et selvstændigt og meningsfyldt liv for borgeren, med så høj grad af mestring som muligt.

"Hver aften er NN med til at brygge kaffe i sin lejlighed ved brug af 0:1 knap, på trods af massiv fysisk funktionsnedsættelse".

Personalegruppen har en stor erfaring og viden i arbejdet med fysisk og psykisk funktionshæmmede. Det gælder også i brugen af hjælpemidler, forflytnings- og lejringsteknikker. Vores viden sikrer en højt faglig og etisk velunderbygget indsats omkring mennesker med svære fysiske problemstillinger.
Grundet borgernes forskelligartede kommunikationsformer stiller det høje krav til, at personalet kan benytte en bred vifte af kommunikationsredskaber, deriblandt tegn til tale, tolkning af mimik og lyde, boardmaker, billedmateriale, konkreter og rolltalk.

"Al kommunikation med NN sker ved brug af rolltalk, som styres ved hjælp af 0:1 knapper som er indbygget i nakkestøtten på kørestolen. Borgeren oplever at blive forstået i sin kommunikation og kan nu udvikle en nuanceret kommunikation".

Skovhuse udefra

Boligen og pladser

Skovhuse har 16 pladser. Boligen er et-rumsboliger på cirka 40 kvadratmeter med eget bad, toilet samt thekøkken. Der er egen terrasse til lejligheden. Fra lejlighederne er der adgang til store fælles opholdsrum, hvor borgerne har mulighed for at være sammen med andre i den udstrækning, de ønsker det.

Skovhuse er et et-plansbyggeri med direkte adgang til parklignende omgivelser og ligger lige ned til Storebælt. 

Faciliteter

De fælles opholdsrum er indrettet med mulighed for fællesspisning ved særlige lejligheder, ophold ved tv stue, mulighed for brug af sanseaktiviteter såsom kuglebad, hængekøje, rullebræt samt sansehjørne. Yderligere er der indrettet et aktivitetshjørne med mulighed for at male og lign. Der er desuden mulighed for wellness, da der findes badekar i begge huse. Det giver mulighed for, at rehabilitering er en del af det daglige liv.

"NN, der altid har følt det ubehageligt at være i brusebad, oplever nu, at det kan være dejligt og forfriskende, at gøre brug af wellness bade".

Skovhuse er en del af Handicapcenter Fyn. Vi har et tæt samarbejde med centrets sundhedspersonale, når det drejer sig om borgernes helbred samt deres fysiske udvikling. Maden bliver leveret fra centrets storkøkken ud fra individuelle hensyn til borgerens behov.

Mange af borgerne benytter 0:1 knap og kan dermed selv varme deres aftensmad fra køkkenet.

Aktiviteter

De fleste af borgerne har et aktivitetstilbud ved siden af botilbuddet. Hvis specielle forhold taler for det, kan der etableres internt aktivitetstilbud i afdelingen.

I Skovhuse arrangeres der månedligt underholdning i form af et musik arrangement, derudover arrangeres der påskefrokost, julefrokost samt andre helligdags traditioner. Der arrangeres også fællesspisning og især om sommeren benyttes den fælles grill. Der afholdes to årlige pårørendearrangementer.

Pædagogik

I Skovhuse er KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis) den pædagogiske ramme. Vi arbejder systematisk omkring den enkelte borger, hvilket betyder at vi har en individuel og rehabiliterende tilgang til hver borger, og at udviklingshjælpen bliver givet specifikt i forhold til den enkeltes individuelle plan. Personalet arbejder med at velfærdsteknologien inddrages i forhold til de borgere hvor det er relevant. Skovhuse er uddannelsessted og har jævnligt pædagogstuderende og PAU studerende.

En borger har fået installeret  et skyl- og tørretoiletsæde, hvilket betyder, at borgeren kan klare toiletbesøg selv.  

En borger arbejder på et maleri

Samarbejdet med pårørende

Vi lægger stor vægt på samarbejdet med pårørende. Derfor arbejder vi åbent og imødekommende på, at skabe gode vilkår for en stærk samarbejdsrelation. Som pårørende kan man komme på besøg eller ringe, når man har lyst. Pårørende har mulighed for at få indsigt i den enkeltes hverdag og dermed have indflydelse på dagligdagen. Der afholdes pårørendearrangementer, indkaldes til pårørendemøder og udsendes orienteringsbreve løbende.

Pårørende inviteres til individuelle planmøder og der udarbejdes skriftlige forventningsafstemninger for samarbejdet.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Skovhuse Øst

Skovhuse Vest

Brit Bremer

Afdelingsleder

Skovhuse


9944 1111
APPFWU02V