Skip til primært indhold

Børneterapien

Børneterapien er et tilbud med ergo- og fysioterapeuter til børnene på Stjernen.

Børneterapiens indsats kan være både udviklende, forebyggende og vedligeholdende. Indsatsen kan bestå af træning, vejledning og behandling. Terapeuterne tager afsæt i den enkeltes udvikling og sigter mod at fremme funktionsniveau, deltagelse, selvstændighed og livskvalitet.

Interventionerne tager udgangspunkt i barnets ressourcer, og der tilrettelægges et forløb, der giver mulighed for at udvikle nye færdigheder og kompetencer. Børneterapien tilbyder også vejledning og instruktion af personale og forældre i forhold til det enkelte barns problemstillinger. 

Faciliteter

Børneterapien har eget træningslokale og har tillige adgang til fysioterapi-lokaler på børnenes skoler, hvor behandlingen også foregår.

I børneterapien er der både en ergoterapeut og en fysioterapeut.

APPFWU02V