Skip til primært indhold

Aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj

Låddenhøj er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Vi tilbyder en bedre personaledækning, end den der bliver tilbudt på dagcentre eller beskyttede værksteder.

Nogle af brugerne er kørestolsbrugere med flere handicaps og svage kommunikationsfærdigheder, andre er delvis selvhjulpne med flere kommunikationsfærdigheder.

Flere har en psykisk diagnose, og enkelte kan udvise en udadreagerende eller selvskadende adfærd.

Afdelingens specialer

Kommunikation er et centralt element i det pædagogiske arbejde, da alle brugerne har problemer med at kommunikere. Dels har de udfordringer med at give klart udtryk for følelser og behov, dels ved at forstå beskeder.

På Låddenhøj bruger vi mange forskellige former for alternativ kommunikation for eksempel: 

 • Tegn til Tale
 • Kropssprog
 • Konkreter
 • Piktogrammer
 • Fotos
 • Talemaskine
 • Tablets
En borger får hjælp til kommunikation

Vi har desuden specialviden inden for blandt andet:

 • Musik
 • Male/tegne
 • Motion og idræt
 • Hjælpemidler og ergonomi
 • Udadreagerende brugere
 • Neuropædagogik
 • IKT (Information, Kommunikation og Teknologi)
 • Sanseintegration

Pladserne

Låddenhøj er normeret til 38 fuldtidspladser, og det samlede brugerantal udgør mere end 60 personer. De fleste har et 60 procent tilbud fordelt på enten 3 hele dage eller 4 halve dage og 1 hel dag. Vi har mulighed for at have forskellige indskrivningsprocenter alt efter den enkelte brugers behov.

Brugerne er tilknyttet hver sin basisgruppe, som der er tre af i alt. Hver gruppe råder over mindst to grupperum, køkken, toilet, kontor og have.

Brugere og personale ved Nyborg vold

Omgivelser

Låddenhøj er beliggende ved Nyborg Slot og voldanlæg, hvor vi har ti minutters gang til bycentrum og kort afstand til skov og strand. Udenfor har vi en stor have med bålplads, trampolin, svævebane og shelterhytte.

Faciliteter

Låddenhøj råder over et bygningsareal på omkring 2000 kvadratmeter med:

 • Sanserum
 • Festsal eller gymnastiksal
 • Musikrum
 • Kreativt værksted
 • IKT rum (Information, Kommunikation og Teknologi)
 • Spabad
 • Undervisningslokaler

Vi råder også over minibusser, sofacykler med elmotor og tandemcykler. Basisgrupperne har deres eget budget til blandt andet aktiviteter, udflugter og fester.

Aktiviteter

Vi tilbyder aktivitet og bevægelse som for eksempel ridning og sanseintegration sammen med idrætsaktiviteter i gymnastiksal og hal. Derudover har vi aktiviteter med udeliv og trækløvning.

Vi tilbyder også aktiviteter som sang, rockgruppe, trommehold og multimedieværksted.

Udflugterne på Låddenhøj går for eksempel til café, biograf, seværdigheder, musikarrangementer med mere.

To gange om året bliver aktivitetsplanen revideret, og brugerne får i samarbejde med personalet mulighed for at vælge sig på nye aktiviteter. Der kan dog være begrænsninger for hvor mange, der kan deltage i de forskellige aktiviteter.

samspil mellem borger og pesonale

Dagsprogram

For de fleste brugere kan dagsprogrammet se sådan ud:
9.00 – 9.20:      Ankomst
9.20 – 11.55:    Aktiviteter
12.00:               Formiddagsbrugerne tager hjem
                         heldagsbrugerne spiser frokost
12.30:               Eftermiddagsbrugerne ankommer
13.15 – 15.00:  Aktiviteter
15.00:               Hjemtransport - dagtilbuddene lukker

Pædagogik

Det er vores udgangspunkt, at alle mennesker er sociale og kommunikerende individer. Derfor lægger vi stor vægt på relationspædagogik, og at borgeren får et værdigt liv i et ligeværdigt samspil med omgivelserne.

Vores arbejde tager afsæt i en neuropædagogisk forståelsesramme, som bygger på en analyse af den enkeltes forudsætninger med hensyn til ressourcer, problemer og behov.

Alternativ kommunikation er en vigtig del af vores arbejde. Redskaberne er blandt andet tegn til tale, piktogrammer, fotos, konkreter, tablets og kropssprog.

Pårørendesamarbejde

På Låddenhøj lægger vi vægt på at have et velfungerende samarbejde med forældre og pårørende. For os er det vigtigt at få etableret et godt samarbejde, og at vi i fællesskab får afklaret forventningerne til samarbejdet.

Det er vores mål, at både brugerne på Låddenhøj og de pårørende skal føle sig velinformeret og være inddraget i det pædagogiske arbejde, også med hensyn til de individuelle mål i brugerens planer.

Hvert år holder vi et arrangement for brugerne og deres pårørende.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte ledelse og personale.

Hanne Akstrup

Afdelingsleder

Aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj


2444 3884
APPFWU02V