Skip til primært indhold

Tilsyn

Socialtilsyn Syd, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet er vore vigtigste samarbejdspartnere, når det gælder tilsyn.

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med regionens tilbud. Opgaven er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service.

I menuen til venstre under Tilsyn kan du finde tilsynsrapporter fra de enkelte tilbud i Handicapcenter Fyn. Der kan også være tale om tilsynsnotater, hvis Socialtilsyn Syd ikke har fundet anledning til at ændre i kvalitetsmodellen. I nogle af de tidligere rapporter og notater henvises der til de centre (Handicapcenter Nordøstfyn og Handicapcenter Storebælt), der er lagt sammen til Handicapcenter Fyn. 

Fødevarestyrelsens tilsyn med Handicapcenter Fyns køkkener:

Seneste rapporter fra Børnehusene Stjernen

Seneste rapporter fra Engbo Nyborg

Seneste rapporter fra Grejsdalen

Rapporterne fra de enkelte afdelingers køkkener findes på afdelingssiderne.

APPFWU02V