Skip til primært indhold

Stimulatoriet – nyt sanserum på Låddenhøj

Det nye sanserum på aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj er netop taget i brug.

Endelig, efter flere års venten er vores nye sanse – lærings – oplevelsesrum færdigt.

Det gamle sanserum blev nedlagt, da Låddenhøj blev renoveret, og efter 30 års brug var det nødvendigt at opgradere det til en ny tidsalder. Computerstyring, interaktive processer, læringsmiljø, sansestimulering, reminiscens, kommunikation, kognition og meget mere.

Så kom dagen, hvor vi skulle oplæres. En underviser fra Aabentoft gav et indblik i de mange muligheder og detaljer, der var tilgængelige. En ny verden åbnede sig 

Stimulatoriet, orangeStimulatoriet, blå

og samtidig en forståelse af, at undervisning af personalet var nødvendigt for at udnytte de mange måder at bruge rummet på.

Så planen er, at på niveau 1 skal alle instrueres i hvordan rummet fungerer, kunne tænde for anlægget, bruge aktivitetskort og slukke. Specielt at slukke er vigtigt, da det har betydning for nem opstart af anlægget.

Når vi er blevet fortrolige med rummet, borgere såvel som personale, vil vi udvide brugen til en mere individuel tilgang, hvor der kan udarbejdes aktivitetskort, som er programmeret efter borgerens ønsker og behov. Vi vil bruge de interaktive enheder og anvende læringsmodulerne.

Det er håbet, at alle får en god start og forståelse for brugen af rummet, så det fremover kan medvirke til megen glæde og samvær.

Venlig hilsen
Carsten Worsøe, fysioterapeut, Låddenhøj

APPFWU01V