Skip til primært indhold

Pårørendesamarbejde

I Handicapcenter Fyn lægger vi vægt på at have et velfungerende samarbejde med forældre og øvrige pårørende.

De pårørende udgør en betydningsfuld støtte for mennesker med handicap. De pårørendes tanker og spørgsmål kan være med til at få os til at tænke nyt og gøre os bedre i vores arbejde med den enkelte borger.

Vi ønsker et samarbejde baseret på dialog, hvor alle har en oplevelse af ligeværdighed, i forhold til at respektere hinandens situation, forskelligheder og synspunkter.

Vi ønsker også at skabe et gensidigt tillidsforhold i en respektfuld og åben atmosfære. Vi er derfor lydhøre overfor nye ideer og kritik.

Afstemning af forventninger

Når en ny borger flytter ind i Handicapcenter Fyn, bliver de pårørende indbudt til en samtale om forventningerne til samarbejdet. Her deltager afdelingsleder og en medarbejder fra teamet, som borgeren bliver tilknyttet.

Individuel plan-møder

Ved individuel plan-møder deltager pårørende, kommunal sagsbehandler, andre fagpersoner, en medarbejder og afdelingslederen. Hvis der er behov for det, kan en faglig konsulent i deltage i mødet, for eksempel i forbindelse med en særforanstaltning eller lignende.

På individuel-plan-møder gennemgår vi den enkeltes plan og mål, og vi drøfter aktivitets- og samværstilbuddet.

Hvem er pårørende?

De pårørende er personer, som borgeren oplever at have et nært forhold til. Det kan være forældre, søskende, ægtefælle eller samlever eller børn, og det kan være én, der ikke er i familie, men har en nær relation til vedkommende. 

Forældreråd i Børnehusene Stjernen

Kontakt gerne formand Sanne Lundager Jensen, tlf.: 21 28 49 47 bs.jensen@Webspeed.dk 

Rådgivende pårørendegruppe for hele HCF

Den rådgivende pårørendegruppe blev nedsat i 2021. Man er velkommen til at kontakte formanden (Carsten Bergstrøm):

  • Engbo Nyborg, hus 4: Jane Pors Jensen
  • Grejsdalen 15: Charlotte Grauslund
  • Grejsdalen 16: Carsten Bergstrøm 01lastbiler@gmail.com og Cindie Chuabswasdi
  • Grejsdalen 17: Dorthe Bækkelund Lassen + Mette Clement Longsted 
  • Grejsdalen 23: Inger Poulsen
  • Grejsdalen 25: Susan Sunne
  • Skærehaven: Birgit Christensen 
APPFWU01V