Skip til primært indhold

Pårørendesamarbejde

I Handicapcenter Fyn lægger vi vægt på at have et velfungerende samarbejde med forældre og øvrige pårørende.

De pårørende udgør en betydningsfuld støtte for mennesker med handicap. De pårørendes tanker og spørgsmål kan være med til at få os til at tænke nyt og gøre os bedre i vores arbejde med den enkelte borger.

Vi ønsker, at samarbejdet er baseret på dialog, hvor alle har en oplevelse af ligeværdighed, i forhold til at respektere hinandens situation, forskelligheder og synspunkter.

Vi ønsker også at skabe et gensidigt tillidsforhold i en respektfuld og åben atmosfære. Vi er derfor lydhøre overfor nye ideer og kritik.

Afstemning af forventninger

Når en ny borger flytter ind i Handicapcenter Fyn, bliver de pårørende indbudt til en samtale om forventningerne til samarbejdet. Her deltager afdelingsleder og en medarbejder fra teamet, som borgeren bliver tilknyttet.

Individuel plan-møder

Ved individuel plan-møder deltager pårørende, kommunal sagsbehandler, andre fagpersoner, en medarbejder og afdelingslederen. Hvis der er behov for det, kan en faglig konsulent i deltage i mødet, for eksempel i forbindelse med en særforanstaltning eller lignende.

På individuel-plan-møder gennemgår vi den enkeltes plan og mål, og vi drøfter aktivitets- og samværstilbuddet.

Hvem er pårørende?

De pårørende er personer, som borgeren oplever at have et nært forhold til. Det kan være forældre, søskende, ægtefælle eller samlever eller børn, og det kan være én, der ikke er i familie, men har en nær relation til vedkommende. 

Forældreråd i Børnehusene Stjernen

Kontakt gerne formand Sanne Lundager Jensen, tlf.: 21 28 49 47 bs.jensen@Webspeed.dk 

Rådgivende pårørendegruppe for hele HCF

Den rådgivende pårørendegruppe blev nedsat i 2021. Man er velkommen til at kontakte formanden (Micheli Gaarde):

  • Engbo Kerteminde: Micheli Gaarde micheli@newmail.dk og  Marna Gaarde
  • Engbo Nyborg, hus 4: Jane Pors Jensen
  • Grejsdalen 15: Anette Montressa Kurz + Jenny Iversen
  • Grejsdalen 17: Dorthe Bækkelund Lassen + Mette Clement Longsted 
  • Grejsdalen 25: Susan Sunne
  • Skærehaven: Birgit Christensen 

Den rådgivende pårørendegruppe er en klar styrkelse af det overordnede samarbejde mellem medarbejderne i Handicapcenter Fyn og de de pårørende til borgerne dér.

Kommissoriet for gruppens arbejde er tilgængeligt her.

Referater fra gruppens møder ligger herunder:

Referat fra mødet i den rådgivende pårørendegruppe 03.10.2022

Referat fra mødet i den rådgivende pårørendegruppe 09.05.2022

Referat fra mødet i den rådgivende pårørendegruppe 09.02.2022

Referat fra mødet i den rådgivende pårørendegruppe 11.11.2021

APPFWU02V