Skip til primært indhold

Sundhedsfagligt team

Det sundhedsfaglige team assisterer de enkelte afdelinger og enheder, f.eks. med undervisning i medicinhåndtering, ergonomi, forflytninger, hjælpemidler og kommunikative værktøjer.

Handicapcenter Fyns Sundhedsfaglige Team består af:

  • 3 sygeplejersker / sygeplejefaglige konsulenter
  • 5 fysioterapeuter / fysioterapeutiske konsulenter
  • 2 ergoterapeuter / ergoterapeutiske konsulenter

Denne rehabiliterende tværfaglige indsats tager udgangspunkt i en individuel udredning af borgeren, både i forhold til deres fysiske- kommunikative- og kognitive funktionsniveau.

Det sundhedsfaglige team samarbejder med pårørende og andre relevante eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. kommunale sagsbehandlende terapeuter, praktiserende læger og speciallæger.

De fysioterapeutiske konsulenter

Fysioterapeuterne vurderer løbende behovet for bedst egnede hjælpemidler til den enkeltes nuværende situation, således at der kompenseres for den enkeltes handicap. Terapeuterne arbejder endvidere med vejledning og rådgivning af personalet i hjælpemidler og ergonomiske forhold vedrørende borgeren. Det giver en øget tryghed i de mange forskelligartede ergonomiske forhold, der forekommer ved guidning, hjælp og håndtering af den enkelte borger.

Borgeren kan også modtage en mere specifik individuel fysioterapeutisk behandling og træning efter en sygdomsperiode, operation eller sygehusophold. Dette efter aftale med kommunen, hvor der trænes efter den medfølgende genoptræningsplan.

De sygeplejefaglige konsulenter

Sygeplejerskerne arbejder i en stabs- og konsulentfunktion, i henholdsvis Grejsdalen, Børnehusene Stjernen og Engbo/Skærehaven/Skovhuse. De daglige opgaver tager hovedsageligt udgangspunkt i den enkelte bo - eller aktivitetsafdeling.

Handicapcenter Fyn ønsker at inddrage den sygeplejefaglige tilgang i en meningsfuld og helhedsorienteret indsats. Formålet er at styrke den enkelte borgers sundhed og helbredstilstand, med fokus på den rehabiliterende tilgang og ”Lighed i sundhed”.

Denne indsats skal integreres som en del af borgerens hverdag ved at styrke personalet med redskaber og metoder, der støtter op omkring ovenstående.

De ergoterapeutiske konsulenter

Ergoterapeuterne arbejder med kommunikativ udredning og udvikling af alternativ og supplerende kommunikation til den enkelte borger. Mange borgere i handicapcenteret har ikke et verbalt sprog. Her er der behov for en specifik faglig indsats, så borgeren forstår og bliver forstået mest muligt.

APPFWU02V