Skip til primært indhold

Prader Willi Syndrom (PWS)

Handicapcenter Fyn har i sin Kerteminde-afdeling et specialtilbud til personer med Prader Willi Syndrom (PWS). Her tilbydes en struktureret indsats målrettet de specielle behov personer med PWS har.

Prader-Willi Syndrom (PWS) er en medfødt sygdom, hvor symptomerne er forårsaget af en fejlfunktion i hjernens hypothalamus, der blandt andet regulerer hormoner og sult. PWS skyldes en kromosomfejl.

Personer med PWS har:

  • Konstant lyst til at spise
  • Manglende mæthedsfølelse
  • Lavt kaloriebehov i forhold til jævnaldrende

Personer med PWS bliver livet igennem ved med at opleve virkeligheden meget konkret, ud fra egne aktuelle behov og uden større forståelse for andres følelser og behov.

Dette medfører, at personer med PWS har glæde af en hverdag, der er planlagt, struktureret og forudsigelig.

Et særligt fokusområde er kosten, hvor aftaler og regler altid skal blive overholdt. Alle aktiviteter skal være forberedt i mindste detalje.
I specialtilbuddet i Kerteminde tilbydes borgerne egen to-rums bolig med eget toilet og bad. Byggeriet, der er taget i brug i efteråret 2012, er opført som små rækkehuse omkring en fælles gårdhave. Hver bolig har egen terrasse og lille have.

Borgerne, med døgntilbud i Engbo - Kerteminde, modtager som hovedregel aktivitets- og samværstilbud i vores dagtilbud "Nordlys" i Nyborg. I "Nordlys" er der en særlig enhed for borgere med PWS.

I Handicapcenter Fyn tager den pædagogisk praksis udgangspunkt i en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang. I tilrettelæggelsen af den konkrete indsats overfor borgerne med PWS inddrages diætist, fysioterapeuter og intern pædagogisk konsulent. Derved sikrer vi, at borgeren får udnyttet sit udviklingspotentiale.

Ophold i Handicapcenter Fyn er som udgangspunkt længerevarende (§ 108) men kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, etableres som midlertidige tilbud (§ 107).

APPFWU02V