Skip til primært indhold

Børnehusene - Stjernen

Børnehusene Stjernen er et døgntilbud for børn og unge op til 24 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er to afdelinger, en med to huse (Nord og Vest) og en med ét (Syd). Der er i alt 24 døgnpladser.

Målgruppen:

Målgruppen er børn og unge med svære psykiske og for en dels vedkommende også fysiske funktionsnedsættelser. Børnene og de unge kan have tilknytningsvanskeligheder, problemskabende adfærd eller autismerelaterede udfordringer.

Børnene og de unge har diagnoser og syndromer som Autisme, Downs Syndrom, Angelmanns, Jouberts og Lesch-Nyhans m.fl.

Børnene og de unge er ofte udfordrede af epilepsi, spasticitet, syns- og hørenedsættelser. Enkelte har verbalt sprog, men de fleste benytter alternative former for kommunikation, f.eks. lyde, kropssprog og forskellige kommunikative tilgange som eksempelvis tegn til tale. Alle har brug for hjælp til hverdagens funktioner.

Et højt specialiseret tilbud:

Børnehusene har specialviden om børn og unge med:

  • særlige pleje- og omsorgsbehov
  • syns- og hørenedsættelse
  • nonverbalt sprog
  • fysiske og psykiske begrænsninger
  • syndromer
  • sociale- og adfærdsmæssige problemer
  • mentalt bedrefungerende, men med multible fysiske vanskeligheder

Beliggenhed og faciliteter

Børnehusene Stjernen er fra 2014 – og er skræddersyet til de børn og unge med særlige behov. Vi har til huse i en stjerneformet bygning med gode fællesfaciliteter - både ude og inde. Der er plads til leg og udfoldelse, vægge beklædt med en særlig støjisolering og blødt gulv, så man ikke slår sig - og ikke mindst: Masser af lys. Vi har eget køkken og vores egen sygeplejerske. Børnene og de unge bor i tre selvstændige bogrupper: Hus Syd, Hus Nord og Hus Vest.

Vi har vores egen børneterapi.

Læs mere om Børneterapien.

Vi har et tæt samarbejde med neurologer, ortopæder og psykiatere fra Odense Universitetshospital. Vores nærmeste nabo er lægehuset i Fraugde.

Børnene har skoletilbud på den nærliggende specialskole 1,5 km fra Stjernen. Voksne borgere har relevante Aktivitet- og samværstilbud eller Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU).

Boligerne

Værelserne er lyse et-rums boliger (31 m2) med højt til loftet og eget handicaptoilet. Værelserne er indrettet med personlige ting og efter barnets/den unges ønsker. Der samarbejdes med forældrene om indflytningen f.eks. med indretning af værelset.

Pædagogik

Hverdagen på Stjernen tilrettelægges ud fra det enkelte barns ønsker og funktionsniveau. Stjernens mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem og at give alle børn og unge udviklingsmuligheder i trygge, omsorgsfulde og sansestimulerende rammer.

Der arbejdes rehabiliterende, anerkendende, ressourceorienteret, konfliktnedtrappende, og ikke mindst kommunikationspædagogisk.

Samarbejdet med pårørende

Forældrene/pårørende er de vigtigste personer i barnets/ den unges liv. Forældre og familie er en naturlig og vigtig del af børnenes hverdag og liv på Stjernen. 

Der er produceret en video, der fortæller om livet på Stjernen

Dog er gruppen af borgere under ét blevet noget ældre siden da, så der er langt flere unge end børn. Hele filmen En tryg barndom kan ses her. 

Dorte Bødker Hansen

Afdelingsleder

Børnehusene Stjernen - Syd


20567697

Kasper Bøg Mezaros

Afdelingsleder

Børnehusene Stjernen - Nord


3051 6527
APPFWU02V