Skip til primært indhold

Grejsdalen 13

I Grejsdalen 13 modtager vi voksne med autisme og udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektret. Fælles for borgerne er, at de har gavn af et meget forudsigeligt tilbud.

Afdelingens specialer

I hus 13 arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, med en hverdag der er planlagt ud fra den enkeltes behov og forudsætninger. Borgerne har brug for et specialiseret behandlingstilbud for at få den nødvendige støtte og vejledning.

Vi arbejder med at skabe en tryg og forudsigelig hverdag, og er specialiseret i at tage os af mennesker uden sprog, eller med meget lidt sprog. Vi har en individuel tilgang til den enkelte og bruger visuelle støttesystemer; sociale historier, Boardmakere, konkreter, Tegn til Tale, samt billeder og tekst.

Vi arbejder med udgangspunkt i de pædagogiske metoder, TEACCH og KRAP, samt Low Arousal (læs mere under Pædagogik nedenfor).

Pladser og boliger

Hus 13 er en del af botilbuddet på Grejsdalen i Nyborg.

I hus 13 er der 8 lejligheder på ca. 40 m2, der indeholder badeværelse, soveværelse samt stue med et lille tekøkken. Derudover er der udgang til en lille terrasse.

Fra lejlighederne har borgerne adgang til fælles arealer og opholdsrum, hvor der er mulighed for at være sammen med andre, i den udstrækning man ønsker det.

Botilbuddet ligger centralt i Nyborg, tæt på indkøbsmuligheder og skøn natur ved Nyborg Vold.
I gåafstand fra botilbuddet ligger dagtilbuddet Låddenhøj.

Faciliteter

Grejsdalen har tilknyttet en café, vi bruger til større arrangementer og fritidsaktiviteter.

Vi har tilknyttet egen sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut.

Maden bliver leveret fra vores fælleskøkken, der er beliggende på samme matrikel.

Aktiviteter

Ca. halvdelen af borgerne i Hus 13, er tilknyttet dagtilbuddet Låddenhøj.

Fritidsaktiviteter bliver planlagt ud fra den enkeltes behov med udgangspunkt i de aftaler, som er indgået på individuelle planmøder.

Pædagogik

Borgerne i Hus 13 har autisme eller anden forstyrrelse indenfor autismespektret, som gør, at de profiterer af en autismepædagogisk tilgang, i et miljø med struktur og genkendelighed.

Mennesker med autisme har bl.a.:

  • En mangelfuld forståelse for deltagelse i socialt samspil.
  • Omfattende vanskeligheder i forhold til sprog og kommunikation.
  • Begrænsninger i forhold til aktiviteter og interesser.

I Hus 13 arbejder vi ud fra forskellige metoder og strategier. Blandt de vigtigste kan nævnes TEACCH, KRAP og Low Arousal. 

TEACCH er en struktureret pædagogisk referenceramme, der indebærer, at vi arbejder målrette, systematisk og struktureret med opbygningen af et miljø, som er forudsigeligt og overskueligt. vi arbejder med tydelighed, visualisering og gentagelser (Læs mere om TEACCH i "Autisme. Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis" af Theo Peeters).

KRAP er en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang, der tager udgangspunkt i det positive, i det, der virker og giver konkrete værktøjer og metoder (Læs mere om KRAP i "KRAP fortællinger fra praksis" af Lene Metner og Peter Storgård).

Low Arousal er en strategi, der mindsker konflikt. Vi arbejder med afledning, afskærmning, minimering af stimuli, at give valgmuligheder og at minimere krav til borgeren.

Vi arbejder på at den enkelte kan gøre sig så forståelig som muligt til omgivelserne, så han/hun oplever at have indflydelse på eget liv.

Nogle borgere lærer at bruge visuelt materiale igennem træning med en kommunikationsmetode kaldet PECS (Picture Exchange Communications System).

Pårørendesamarbejde

Som pårørende er man en vigtig samarbejdspartner for at skabe helhed omkring den enkelte borger. Vi vægter åbenhed, tillid og tæt dialog i samarbejdet med de pårørende, som altid er velkomne til at komme på besøg.

Som pårørende bliver man inviteret til statusmøder med sagsbehandler, dagtilbud og andre relevante aktører i borgernes liv. På møderne er der mulighed for at få indflydelse og indsigt i hverdagen omkring den enkelte borger.

Vi har den overbevisning, at samarbejdet fungerer bedst, hvis vi mødes, når vi skal snakke om bekymringer, nye tiltag eller måske uenigheder, når de opstår.

Vi tager gerne en snak om alle slags emner, store som små, når der er behov for det.

Hvert år holder vi nogle arrangementer i de enkelte pårørendegrupper, evt. sammen med de borgere, der ønsker det.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Grejsdalens køkken

Ulrich Martin Hermansen

Afdelingsleder

Grejsdalen 13+21


2027 1526
APPFWU01V