Skip til primært indhold

Specialiseret viden

I Handicapcenter Fyn har vi specialiseret viden i forhold til en række gennemgribende udviklingsforstyrrelser og diagnoser.

Angelmann Syndrom

Angelmann Syndroms kendetegn er, at borgeren har karakteristiske ansigtstræk, en meget forsinket psykomotorisk udvikling  med manglende sprogudvikling, epilepsi, rykvise bevægelser og karakteristiske latterudbrud. Pga. de to sidstnævnte træk blev syndromet også blevet kaldt ”Happy Puppet” (glad dukke). De stereotype latterudbrud kan have samme udtryksform som et spædbarns begejstrede grin.

Autisme Spektrum Forstyrrelse

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fællesbetegnelse for alle diagnoser inden for den gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Der er følgende fælles kendetegn for alle borgere der har udviklingsforstyrrelsen:

 • Afvigelser i forestillingsevnen
 • Afvigelser i kommunikationen
 • Afvigelser i det sociale samspil

I Handicapcenter Fyn har vi mange erfaringer med borgere, der udover at være fysisk og psykisk handicappede har en autisme spektrum forstyrrelse

Læs mere om pædagogik til borgere med autisme

Cornelia de Lange Syndrom

Borgere med Cornelia de Lange Syndrom har følgende kendetegn

 • Kroppen er spinkel og tøndeformet
 • Specielle ansigtstræk
 • Kropslige misdannelser især i overkroppen
 • Indre misdannelser især i mave- tarmfunktionen

Epilepsi

Epilepsi er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at man ind imellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Anfaldene opstår på grund af en pludselig, forbigående forstyrrelse i en større eller mindre del af hjernens celler.

Epilepsi viser sig ved spontane, gentagne og ensartede anfald, med eller uden påvirkning af bevidstheden.

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade, også kaldet senhjerneskade, er en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. De borgere med erhverver hjerneskade som har et tilbud i Handicapcenter Fyn har ofte fået deres skade tidligt i livet og/eller at skaden er så omfattende, at der er et betydeligt tab af evner både fysisk og psykisk.

Demens i forbindelse med udviklingshæmning

I Handicapcenter Fyn har vi specialviden om demens, der er en fremadskridende og uhelbredelig hjernelidelse.

Demens bevirker, at der opstår problemer med at udføre almindelige daglige funktioner, og der kommer ændringer i personligheden og følelseslivet.

Der er udarbejdet et skema specielt målrettet udviklingshæmmede, det er lavet ud fra en demensskala, som gælder for mennesker uden udviklingshæmning.

Vi samler viden gennem systematiske observationer, om ændringer i adfærd og funktionsevne. Det er med til at sikre at den rette sundhedsfaglige og socialfaglige behandling bliver sat i værk.

Downs Syndrom

Downs Syndrom skyldes en kromosomfejl og medfører nedsat evne til at tilegne sig viden og at udvikle sig. De borgere med Downs Syndrom der bor i Handicapcenter Fyn er typisk kendetegnet ved svag sprogudvikling. Mange med Downs Syndrom får i en tidlig alder demens.

Prader Willi Syndrom (PWS)

Prader Willi Syndrom (PWS) er en medfødt sygdom, hvor symptomerne er forårsaget af en fejlfunktion af hjernens hypothalamus, der blandt andet regulerer hormoner og sult. PWS skyldes en kromosomfejl.

Personer med PWS har:

 • Konstant lyst til at spise
 • Manglende mæthedsfølelse
 • Lavt kaloriebehov i forhold til jævnaldrende

Læs mere om pædagogik til borgere med Prader Willi Syndrom

Rett Syndrom (RTT)

Rett Syndrom (RTT) er en sjælden og medfødt neurologisk udviklingsdefekt, der hovedsageligt ses hos piger.  Det er en genetisk tilstand, hvor ændringer af gener medfører, at hjernens nerveceller og støtteceller ikke fungerer optimalt (dysfunktion).

Typiske kendetegn ved Rett Syndrom er:

 • Stereotype håndbevægelser.
 • Specielt vejrtrækningsmønster med perioder af hyperventilation og apnø.
 • Svage muskler, ledfejlstillinger og scoliose.

Rett Syndrom er en progredierende sygdom, hvor borgeren gradvis mister flere og flere fysiske færdigheder.

Skizofreni i kombination med udviklingshæmning

Skizofreni er en psykisk lidelse karakteriseret ved forstyrrelser i tankeprocesserne og hæmning af typisk følelsesmæssig reaktion. Hyppigt sete symptomer inkluderer hørelseshallucinationer, paranoide og bizarre vrangforestillinger samt tanke og taleforstyrrelser, som oftest er associeret med nedsat social interaktion.

Borgere med fysiske og psykiske handicaps, der lider af skizofreni, har brug for en særlig pædagogisk indsats da den nedsatte intelligens giver nogle særlige udfordringer når vrangforestillinger og hallucinationer skal bearbejdes.

Udadreagerende og selvskadende adfærd

I Handicapcenter Fyn har vi betydelige erfaringer i forhold til borgere med udadreagerende eller selvskadende adfærd. Ofte skyldes disse former for adfærd, at borgeren oplever at miste kontrollen over eget liv. Der foregår derfor et dagligt grundigt arbejde overalt i centeret, med at gøre borgerne til herre i eget liv.

APPFWU02V