Skip til primært indhold

Engbo Nyborg

Engbo Nyborg er et botilbud for voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Målgruppen er mennesker med behov for et længerevarende botilbud, hvor der er meget pædagogisk støtte og hjælp i hverdagen.

Mange af beboerne har kommunikationshandicaps, og det ene hus er målrettet beboere, der er blinde eller har nedsat syn. Borgergruppen består af både mobile og immobile borgere.

Afdelingens specialer

Afdelingen er specialiseret i at tage sig af mennesker med kommunikationshandicaps. Det kan for eksempel være mennesker med et verbalt sprog, som de kan bruge til kommunikere ønsker og behov, og mennesker som bruger tegn-til-tale, konkreter, mimik, lyde og enstavelsesord.

Til at understøtte kommunikationen bruger vi forskellige kommunikationsværktøjer som for eksempel billedtavler og tegninger.

I Hus 2 har vi særlige kompetencer i forhold til mennesker, som har et fysisk og psykisk handicap og nedsat syn. De fleste af beboerne har kommunikationshandicaps, derfor arbejder vi målrettet med forskellige former for kommunikation.

Vi arbejder systematisk med at udrede, hvordan forskellige signaler, kropssprog, mimik og ytringer skal tolkes, så beboerne får så stor indflydelse på deres eget liv som muligt.

Boligen og pladser

Engbo Nyborg har i alt 32 lejligheder, fordelt på otte pladser i hvert af de fire huse. Alle boligerne er opført i 2012 og er to-rumslejligheder med egen køkkenniche og badeværelse. Et elektronisk døråbningssystem gør, at beboerne kan afgøre hvem, der har adgang til boligen. Fra hver lejlighed er der udgang til haven og egen terrasse. Engbo Nyborg ligger udkanten af Nyborg med let adgang til skov, Storebælt og strand.

Faciliteter

I området omkring boligerne er der fællesarealer, hvor der er mulighed for lave aktiviteter med andre beboere. Beboerne på Engbo har i fællesskab minibusser, som benyttes til lægebesøg, udflugter og ferieture.

Handicapcenter Fyn har sygeplejersker, fysioterapeuter og en pædagogisk konsulent, som er tilknyttet til centret. Maden bliver leveret af Engbos fælleskøkken.

Aktiviteter

De fleste, som bor på Engbo Nyborg, har et eksternt aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne.
På bostedet tilrettelægger vi alsidige aktiviteter, der tilgodeser den enkeltes ønsker og behov.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for de enkelte huse:

Engbo 1

Engbo 2

Engbo 3

Engbo 4

Borger går på gangen

Pædagogik

Vi ønsker, at borgerne på Engbo har en tilværelse så tæt på den normale som muligt og i et hjemligt miljø. Vi lægger vægt på, at der i hverdagen bliver taget hensyn til den enkeltes evner, ønsker og behov, og at respekten for den enkelte er højt prioriteret.

Vi bestræber os på at udfylde dagen med relevante dagtilbud og fritidsaktiviteter, hvor livskvalitet og indflydelse på eget liv er nøgleordene.

Vi arbejder for at vedligeholde og stimulere de færdigheder, beboerne har, og forsøger at skabe tryghed gennem en venlig, forudsigelig og positiv atmosfære.

Den pædagogiske indsats bliver tilrettelagt i forlængelse af den enkeltes individuelle plan, der bliver revideret hvert andet år.

Den pædagogiske værktøjskasse er bred, men hovedvægten er lagt på den anerkendende tilgang til beboerne.

Samarbejdet med pårørende

Som forældre og pårørende kan man komme på besøg eller ringe, når man har lyst. Pårørende har mulighed for at få indsigt i den enkeltes hverdag og dermed have indflydelse på dagligdagen.
Vi udarbejder en forventningsafklaring med de pårørende. 

Vi inviterer til forældre- og pårørendearrangementer og møder, hvor vi lægger en individuel plan for den enkelte beboer. Møderne holder vi hvert andet år, men planen kan blive revideret, hvis der sker ændringer i løbet af de to år.

APPFWU02V