Skip til primært indhold

Grejsdalen 21

Hus 21 er et botilbud for voksne med fysiske og psykiske handicap. Botilbuddet er målrettet bevægelseshæmmede og immobile borgere. Der samarbejdes tæt sammen med centerets fysioterapeut og sygeplejerske for at indtænke den sundhedsfaglige vinkel og viden omkring borgeren. I afdelingen har vi stor erfaring med demens, sondebrugere og hjælpemidler. I forhold til borgere med kommunikationshandicap samarbejdes der med centerets ergoterapeut.

Pladser og boliger

Grejsdalen 21, der blev opført i 2014, har 8 lejligheder samt et fællesrum.

Afdelingen har pt. både immobile og mobile borgere boende.

I lejlighederne er der muligheder for en fleksibel indretning, da der er flytbare vægge og døre i lejligheden. Alle lejligheder er indrettet med vaskemaskine, tørretumbler, indbyggede skabe og køleskab kombineret med et lille tekøkken.

I lejlighederne til kørestolsborgerne er der en gennemgående lift i stue, soveværelse og badeværelse. Indretningen af lejligheden sker sammen med borgeren og/eller borgerens pårørende.

Fra borgerens lejlighed er det muligt at gå ud på egen terrasse.

Pædagog og borger i fællesområdet

Pædagogik/aktiviteter

Vi har særlige kompetencer i forhold til borgere, hvor der er behov for at koble specielle sundhedsfaglige behov med en pædagogisk tilgang, som vil give borgeren så meget som muligt indflydelse på og inddragelse i eget liv. Der er specielt fokus på borgere med kommunikationshandicap og synsnedsættelse.

Vi lægger vægt på at skabe en imødekommende og hjemlig atmosfære i et værdsættende og anerkende miljø.

Vi arbejder systematisk med pædagogikken, så borgerne får mulighed for at udvikle sig eller vedligeholde eksisterende færdigheder. Dette gøres ud fra rehabiliterende principper. Alle aktiviteter er tilrettelagt og bliver gennemført ud fra borgenes behov.

Halvdelen af borgerne fra Grejsdalen 21 går på aktivitets- og samværstilbuddet Låddenhøj.

Medarbejderstaben

Der er ansat socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper og omsorgsmedhjælper.

Der er vågen nattemedarbejder.

Pårørendesamarbejde

Samarbejdet med pårørende eller andre betydningsfulde relationer er en vigtig del i borgerens liv.
Vi oplever det som en unik mulighed, at kunne koble jeres erfaringer med vores faglighed, som giver en værdifuld kobling i samarbejdet omkring borgeren.

Som pårørende er du velkommen til at komme på besøg og hjemmebesøg kan aftales.

Når der holdes fødselsdag, vil dagen blive markeret, med et festlig dækket bord og gerne med en fødselsdagssang. Dette gøres enten i samarbejde med jer eller også gør vi det.

Vi holder et årligt julearrangement lige kort tid før juleaften, hvor du som pårørende bliver inviteret til at fejre julen sammen med os og borgerne.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter:

Grejsdalens køkken

Ulrich Martin Hermansen

Afdelingsleder

Grejsdalen 13+21


2027 1526
APPFWU01V