Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn

Handicapcenter FynpilVi tilbyder

Vi tilbyder

I Handicapcenter Fyn tilbyder vi bo- aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse.

Vores tilbud er målrettet mennesker med udviklingshæmning, autisme, hjerneskader, epilepsi og andre varige lidelser. Ofte har borgerne komplekse udfordringer og har udviklingshæmning i kombination med en eller flere andre diagnoser. Det kan f.eks. være udviklingshæmning i kombination med autisme og nedsat syn.

Borgerne i vores tilbud har meget forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. De kan være immobile, have kommunikative vanskeligheder eller andre udfordringer i adfærden. Vi leverer derfor en specialiseret indsats i forhold til en række forskellige diagnoser.

Tilbud til børn og voksne

I Handicapcenter Fyn har vi tilbud til både børn og voksne indenfor målgruppen. Centeret er fordelt på matrikler i Nyborg, Odense og Kerteminde. De enkelte afdelinger har specialer og særlige tilbud, som du kan læse om her.

Pædagogiske tilgange og metoder

I Handicapcenter Fyn tilpasser vi pædagogikken den enkelte borgers behov. Vi er optagede af at styrke og udvikle vores faglighed og vi følger med i ny forskning og viden om metoder på vores område. Værktøjskassen rummer derfor en række forskellige pædagogiske metoder.

Vi arbejder bl.a. ud fra KRAP-systemet. Det står for Kognitiv, Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til andre mennesker er gennemgående både når det handler om pædagogik, ledelse og samarbejde.

Vi arbejder tværfagligt og rehabiliterende

Vi samarbejder på tværs af centerets enheder og har derfor adgang til en bred vifte af specialiseret viden og erfaring, som kan komme den enkelte borger til gode. Vi har en fast, stabil medarbejdergruppe i de enkelte enheder, hvor vi også har vågne natmedarbejdere.

I det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde er der fokus på, at indsatsen skal være rehabiliterende. Konkret betyder det, at borgerne er aktive medspillere når der udarbejdes mål og planer, at pårørende at inddragede og der er fokus både på udvikling og på at forhindre funktionstab.

I centeret har vi et bredt sammensat sundhedsfagligt team bestående af sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som arbejder tæt sammen med borgere og pædagoger i alle tilbud.

Administration, teknisk afdeling og udviklingskonsulenter bidrager i dagligdagen til centerets drift og udvikling og vores køkkener leverer individuelt tilpasset kost til borgerne.


Senest opdateret den10-04-2019
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring