Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |

Region SyddanmarkHandicapcenter Fyn

Handicapcenter FynpilSøg plads

Søg plads

Søg plads

Er du borger eller pårørende?

Hvis du er borger og mener, at du gerne vil benytte et af Region Syddanmarks sociale tilbud, skal du henvende dig til din kommune.

Fælles indgang

Der er én fælles indgang for kommunerne til de seks centre på Region Syddanmarks specialiserede socialområde. Én mailadresse, ét telefonnummer og én anmodningsportal bringer kommunale sagsbehandlere i kontakt med Socialområdets Matchningssteam, hvorfra der formidles kontakt til det bedst mulige tilbud for borgeren.

Søg plads via anmodningsportal

I anmodningsportalen udfyldes det digitale matchningsskema, som efterfølgende automatisk bliver sendt til Socialområdets matchningsteam. Efter modtagelse vurderer teamet i samarbejde med de relevante centre, hvilket tilbud, der bedst tilgodeser den kommunale henvendelse og borgerens behov.
Send din anmodning via portalen her

 

Folder om socialområdets anmodningsprocedure: Link

Få hjælp af vores matchningsteam

Hvis du har problemer eller spørgsmål i forbindelse med anmodningsportalen eller et matchningsforløb, så kontakt Socialområdets matchningsteam.
Kontakt Socialområdets matchningsteamets matchningskoordinator - Anne-Grethe West på telefon: 29 20 10 67
Mail: Social.anmodning@rsyd.dk

Yderligere information om et anmodningsforløb og hvilke informationer der efterspørges i forbindelse med et anmodningsforløb kan ses i folderen Anmodning om plads (pdf)

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn har bo- og dagtilbud til mennesker med handicap. Tilbuddene gælder både almene og specialiserede opgaver. Centret har mulighed for at oprette særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter for mennesker med særlige behov.
Du kan læse mere om Handicapcenter Fyn på vores hjemmeside og på Tilbudsportalen

Lovgrundlag for Handicapcenter Fyn

Døgntilbud: Lov om social service § 108 - længerevarende botilbud - og § 107 - midlertidige botilbud eller almen ældrebolig/¬handicapvenlig bolig/ABL § 105, stk. 2 i kombination med § 85 i Lov om social service.

Dagtilbud: Serviceloven § 104 Aktivitets- og samværstilbud

Matchningskoordinator i Handicapcenter Fyn

Leder for kvalitet og udvikliing
Annette Kjærgaard
Tlf.: 9944 1002
Mobil: 2337 5526
E-mail: ankj@rsyd.dk


Sikker post: anmodning.hcf@rsyd.dk

Takster Handicapcenter Fyn

Taksten er sammensat af en basistakst og en ydelsespakketakst. Basistaksten dækker husleje, ledelse, natmedarbejdere, stab mm. Ydelsespakketaksten beregnes ud fra en konkret vurdering af den enkelte borger.

Vi benytter Voksenudrednings-metodens sprogbrug for at sikre en ensartet dialog i samarbejdet mellem den kommunale sagsbehandler og centret.

Vores priser afspejler altid den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Tilbuddet tager således udgangspunktet i den enkeltes behov og opgavens kompleksitet.

Du kan læse mere om hvordan taksten er sammensat her

Du kan se en oversigt over de aktuelle takster her.

Fremsendelse af fortrolige oplysninger

Region Syddanmark journaliserer modtagne matchningsanmodninger som beskrevet i journaliseringspligten i offentlighedsloven. I den forbindelse bruger vi borgerens personnummer til entydig identifikation af borgeren, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 til brug i f.eks. aktindsigtssager . Vi beder derfor om, at matchningsanmodningen indeholder borgerens fulde personnummer og ikke kun fødselsdato.


Senest opdateret den01-10-2021
Skriv tilSocialområdetTilgængelighedserklæring